sábado, 20 de noviembre de 2010

Els sentits_ activitat grup

LA VISTA:  
 
La vista és un sentit  que ens permet percebre sensacions lluminoses i captar la forma, el color,...

  • 1r mes --> apareix l'acomodació de distàncies, primera i segona setmana hi ha resposta a la profunditat.
  • 4t mes--> acomodació de distàncies com l'adult (respon a l'estímul)
  • 12è mes--> diferències de colors, diferències de tonalitat igual que l'adult.
  • 2n any--> distinció de colors, preferència en tons clras i distinció de formes (triangle, quadrat,...)
  • 3è any--> coneix el nom de tres o quatre colors i els aplica adequadament.

 
L'OÏDA:

Respon al so durant les primeres hores de vida, es el sentit que més desenvolupa el fet.
El procés de maduració s’inicia al naixement.
22 setmanes de gestació el feto respondrà al so, ritme i melodia.
1er mes: pot localitzar el soroll i s’interessa especialment per la veu humana
3er i 4rmes:es concentra quan escolta un soroll i gira el cap a on prove el soroll
5e mes: distingeix les veus dels seus familiars
2 i 3 anys : el nen ja pot reconèixer una cançó
.                            
                                           EL GUST

El nadó en l'época de la lactància reacciona a diversos sabors com el dolç i el àcid, solament alguns d'àquets reaccionen davant de sabors com poden ser el salat i amarg..
A partir del tercer o quart mes els bebes son capaços de ficar-se objectes a la boca i comencen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, exercitant el sentit del gust, la vista i el tacte.
Es important que li donen la possibilitat desde ben petits, amb el gust, de conèixer diferents materials dels objectes perquè puguin desenvolupar aquest sentit.

                                            EL TACTE

El nadó és mostra insegur durant els pimers mesos i està sotmès a un procés d’aprenentatge en el nen fins al 8 any o 10 mesos l’exercici és a través de la boca.
 
     12 mesos: el tacte s’exerceix a través del palmell de la mà.
     3è any : és molt important junt amb la visual i l’auditiva .
                                                         


 L'OLFACTE

En el moment de néixer el sentit de l'olfacte 
esta força dessarollat.
El nadó diferencia les olors agradables, fruita, de les desagradables, 
peix o ous podrits, i té tendència i preferència cap a olors conegudes. 
L'olfacte aconsegueix un desenvolupament màxim quan l'infant té
3 anys i la seva evolució perceptiva va lligada al desenvolupament 
del gust.
 


jueves, 18 de noviembre de 2010

els sentints_ part individual
Vista

El nadó dona resposta a la iluminositat i als canvis d’intensitat de la llum.
Segueix una llum en moviment i reacciona a estímuls molt marcats i contrastats.
1r mes: l’acomodació de distancies comença a aparèixer al primer mes.
El punt de visió es més nítida és situa a 20cm
3er mes: distingeix objectes de diferents colors.
4r mes: l’acomodació de distàncies és com la de l’adult i demostra preferència pels objectes vius i brillants.
6é mes:  la mielinització del nervi òptic s’acaba a partir d’aquest mes.
12 mesos:  distingeix l’objecte que l'interessa. Responen a diferències de colors.
2 any: distingeix els colors i formes fonamentals
3er any: coneix el nom de alguns colors i els aplica adequadament.
 


Oïda
Respon al so durant les primeres hores de vida, es el sentit que més desenvolupa el fet.
El procés de maduració s’inicia al naixement.
22 setmanes de gestació el feto respondrà al so, ritme i melodia.
1er mes: pot localitzar el soroll i s’interessa especialment per la veu humana
3er i 4rmes:es concentra quan escolta un soroll i gira el cap a on prove el soroll
5e mes: distingeix les veus dels seus familiars
2 i 3 anys : el nen ja pot reconèixer una cançó


 
Gust


Al final de l’embaras les papiles gustatives del feto estan desenvolupades i le permiteix distingir el gust de diferents substancies que prengui la seva mare
22 setmanes: ja pot distingir el dolç de l’amarg.
3er i 4rt mes: es posen objectes a la boca i van exercitant el sentit del gust.
1er i 2on any el lactant accepta sabors amargs que no vol l’adult.
Es important en les primeres edats que el nen tingui contacte amb un altre tipus de materials, per a que mitjançant el gust puguin conèixer les qualitats de diversos objectes.
Tacte
Només néixer el nen ja te la sensibilitat al fred i el calor.
Es insegura als primers mesos i esta sotmesa a un procés d’aprenentatge.
Setmana 22: la pell de feto es sensible al tacte.
26 setmanes: comença a aparèixer línies als palmells de les mans.
2 mesos :la reacció de les pessigolles i del picor falta.
18 mesos: ja reacciona al picor.
1 any: s’exerceix a través del palmell de la mà
 
Olfacte
Localitza la font olfactiva de manera innata durant els primers dies de vida.
El sentit del olfacte es el menys desenvolupat al nàixer.
Reacciona amb canvis de respiració, moviments motors etc.
Setmana 26 fins als 4 anys: es van formant els alvèols pulmonars
Setmana 30:  ha desenvolupat per complet el seu ritme respiratori madur.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Activitat 1 Unitat formativa 5, Grupal

Psicomotricitat: És la relació que hi ha entre les adquisicions cognitives, emocionals i motrius amb l'infant, les quals, ajudar arribar a la maduració mitjançant la pràctica psicomotriu per aconseguir un estimulacio motora, desenvolupament de la ment.  

Psicomotricitat relacional: s'ha d'estimular al nen per a que faci el que vulgui, es satisfer el desig del nen. L'infant s'ha de posar en contacte amb els altres. La finalitat és que el nen pugui, a través del seu cos, posar-se en relació amb els altres.Psicomotricitat intrumental: En la psicomotricitat instrumental, el professor diu el que ha de fer el nen. La finalitat d'aquesta psicomotricitat es que el nen aprengui a dominar i tambè coordinar el seu cos.


Videos psicomotricitat: 

miércoles, 3 de noviembre de 2010

U.F. 5 activitat_1 individual
Psicomotricitat:


La psciomotricitat es la relació que existeix entre el cos i la ment.

Tipus de piscomotricitat:

                                                                                                                Relacional

El psicomotricista ha d'estimular al nen per a que faci el que vulgui. L'infant s'ha de posar en contacte amb els altres a través del seu cos. Es treballa el sensoriomotriu, simbòlic i de representació.
               Instrumental

L'educador és el que diu el que s'ha de fer.
L'instrument en psicomotricitat: el cos és un instrument que el nen li serveix per aprendre a utilitzar-lo és treballa per a que el nen aprengui a coordinar i dominar el seu cos.