sábado, 9 de abril de 2011

activitat_8 Fites del desenvolup. cognitiu ( part individual)


Estadi sensoriomotor de 0-2 anys:

ELS PROCESSOS D'ASSIMILACIÓ I ADAPTACIÓ EN L'INFANT


Destacaré 10 aspectes que crec que són més importants de Piaget:

1.Assimilació: els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a través dels sentits i de les accions. Piaget reconeix 3 classes:
 • La reproductora
 • De reconeixement
 • Generalitzadora

Acomodació: l'infant modifica els seus esquemes adequant-los a nous objectes i situacions.

SUBESTADIS DE LA INTEL·LIGÈNCIA SENSORIOMOTRIU
2. El subestadi de 0 a 1 mes, denominat de “exercici dels reflexos”.
Podem trobar :
 • El reflex de succió.
 • El reflex pupil·lar.
 • Sensacions visuals, acústiques, tàctils i gustatives, sense coordinació intersensorial.
3. El subestadi de 1 a 4 mesos, denominat de primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circular primària. (RCP)
És el moment de les primeres accions, preparen la intel·ligència
L'infant efectua reaccions circulars, que són accions centrades en el seu propi cos.
No hi ha permanència de l'objecte , però ja manté la mirada.

4. Subestadi de 4 a 8 mesos,
Reacció circular secundària prolonguen directament les RCD i tendeixen a les repeticions d'esquemes coneguts aplicats al món exterior.
El nadó, quan se li presenta un espectacle interessant sobre el que no actua directament, intenta fer-lo durar mitjançant reaccions circulars.
No hi ha conductes intencionals i que pot fer alguns tipus d'imitació sempre i quan siguin visibles per a ell quan les reprodueixi.

5. Subestadi de 8 a 12 mesos, denominat “”Coordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions.”
Aquest és important ja que és diferent al estadi anterior, aqui ja hi ha una intencionalitat per aconseguir un objectiu.
Cal dir, que pot reproduir moviments d'un model amb el seu cos.
És produiex el domini inicial de la casualitat i del temps.
El nen té més interès pels objectes en si i s'acomoda més als objectes.

6. Subestadi de 12 a 18 mesos.Reacció circular terciàrioa i descobriment de nosu mitjans per experimentació activa.
Té com caracteristica l'exploració i la recerca de la novetat com a tal.
L'assililació i l'acomodació estan clarament diferenciades
La imitació és fa sistemàtica i exacta.
L'infant descbreix les relacions que hi ha entre els objectes i ell mateix.
Progressos en la construcció de l'espai i en la casualitat.

7. Subestadi de 18 a 24 mesos): invenció de nous mitjans per combinació mental.

8. Joc simbòlic: apareix la imitació diferida, una imitació que és la representació del model absent.

9.Les conductes intel·ligents que impliquen representació mental, això és als 18-24 mesos.
10. La coordinació que mostra l'infant als 4 mesos entre visió i succió. L'infant obra la boca quan veu que la seva mare es descord


DE 2 A 6 ANYS: ESTADI PREOPERACIONAL

L'estadi preoperacional és caracteritza pel pas que ha de fer l'infant des de l'acció fins a l'operació.

Destacaré 5 aspectes que consiedro més importants:


Cinc característiques del pensament preoperatori:
 • El egocentrisme. És la dificultat de diferenciar el món interior i el exterior. L'infant està centrat en sí mateix.
 • Centració: Tendència de l'infant a seleccionar i tenir en compte un sol aspecte de la realitat.
 • Sincretisme: L'infant troba semblances o relacions entre objectes i situacions sense fer cap anàlisi prèvia.
 • Juxtaposició: Incapacitat de relacionar o ordenar d'una manera lògica els element que formen un tot.
 • Irreversivilitat: Incapacitat de realitzar una acció en els dos sentits del recorregut, ja que no pot comprendre que es tracta de la mateixa acció però al revés.

2. La representació. Es la substitució d'un objecte, persona, animal o situació per qualsevol cosa que ocupa el seu lloc.


3. Tres classes de representacions:
 • El senyal: el significat té una relació pròxima amb el significat. Ex: veiem fum i ho associem amb que hi ha foc.
 • El símbol: La relació no és tan pròxima però hi ha una semblança. Ex: quan imitem a una persona i ràpid sabem qui és.
 • El signe: No hi ha cap lligam. Ex: el llenguatge.

4. Subestadi que va de 2 a 4 anys: El pensament simbòlic i preconceptual, es caracteritza per :
 • Preconceptes: nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu que adquireix.
 • Raonament: és el que vincula entre sí preconceptes, el seu raonament només té en compte la part del fet.

5. El subestadi que va de 4 a 7 anys.
Denominat el pensament intuïtiu: Augmenta la coordinació de les relacions representatives.
El raonament aconsegueix un progressiu grau de reversibilitat.

5 comentarios:

 1. Hola Alba!
  Cal dir que has fet un bon resum, m'agrada ja que està molt be organitzat, l'informació és entenedora i destques aspectes importants de les dues etapes.
  M'agrada la manera que ho has dividit, és semblant a com ho he fet jo.

  ResponderEliminar
 2. hola alba!!!!!!!!!!!!!
  Crec que has fet un molt bon resum has sapigut destacar els aspectes més importants de les dues etapes.
  En quan a l'organització dir que està molt bé jo ho he fet diferent però d'aquesta manera també s'enten molt bé.

  ResponderEliminar
 3. Hola Alba!!

  M'agradat molt com estructures els subsestadis,i les fites que d'estaques...a més el pensament preoperatori, com Estefania, ho detalles molt bé...!!!

  ResponderEliminar
 4. Crec que esta molt bé!
  Més o menys hem resumit el mateix, i explicat de cada estadi coses semblants!( :

  ResponderEliminar
 5. Hola, Alba
  Me gusta como resaltas lo más importante los estadios de jean Peaget.

  ResponderEliminar